PhotoLife/Scenery2009.05.05 00:40
구리한강유채꽃축제
월래 축제는 8일부터이지만..
축제가 아닐때 가는게 사람에게 치이지 않죠 ^^

경기도 구리시 구리한강시민공원
2009.05.04 / Nikon D70 / 35mm 2d


NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/5000sec | F/2.5 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:02:32
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.5 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:03:04
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.5 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:03:11
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.5 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:03:35
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/5000sec | F/2.5 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:04:07
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/5000sec | F/2.5 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:04:26
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.5 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:04:41
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/3200sec | F/3.2 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:05:04
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/3200sec | F/3.2 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:05:16
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/3.2 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:07:10
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/3.2 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:09:49
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/3.2 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:10:02
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:11:16
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.0 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:11:57
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.5 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:14:42
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/7.1 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:14:59
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.0 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:15:41
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/3200sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:16:36
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.5 | 0.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:17:26
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.5 | 0.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:18:01
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:18:25
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:18:38
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:23:38
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:24:54
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:25:11
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:25:45
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:26:01
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/3.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:26:09
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:26:50
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:26:56
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/5000sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:27:20
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:27:40
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:27:57
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/3200sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:28:18
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/3200sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:28:34
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/5000sec | F/2.5 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:28:43
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.0 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:29:04
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/3200sec | F/2.0 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:29:25
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:30:03
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:30:33
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:30:37
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/3200sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:30:52
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:31:13
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:31:26
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:31:32
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:31:54
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:32:18
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:04 18:42:40

Posted by neoaeo

댓글을 달아 주세요

 1. 크. 사진 멋지네요~
  유채꽃축제 지역마다 있는 것 같던데, 한번 구경가야지 하면서 매번 놓쳤었는데..
  사진으로 보는 군요. 잘 봤습니다. ^^

  2009.05.13 16:48 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
  • 그닥 잘 찍는편도 아닌데
   좋은말씀 해 주셔서
   감사합니다..^^

   2009.05.13 23:25 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
 2. 비밀댓글입니다

  2010.05.13 00:34 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]